• SrikrungMarket_1
  • slider jquery
  • SrikrungMarket_3
javascript slideshow by WOWSlider.com v8.8


fjrigjwwe9r1tb_HeadMenu107:DataDetail1

การชำระผ่านบัตรเครดิต

  การชำระผ่านบัตรเครดิตนั้นเป็นวิธีที่สะดวกสบาย และยังได้รับเครดิตจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตอีกด้วย ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์ให้ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระแบบส่งเอกสารคำขอตัดบัตรผ่านเจ้าหน้าที่ และ ตัดบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ Payment Gateway

 


 

1. การชำระผ่านบัตรเครดิตโดยการส่งเอกสารคำขอตัดบัตรเครดิต

   วิธีนี้เป็นวิธีเดิมที่บริษัทใช้เมื่อลูกค้าต้องการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต ซึ่งจะมีวิธีการค่อนข้างมีขั้นตอนเยอะพอสมควรโดยเราจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อใช้สำหรับตัดบัตรเครดิต 
1. เอกสารคำขอตัดบัตรเครดิต ( สามารถขอได้จากเจ้าหน้าที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ )
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตเครดิต พร้อมรับรองสำเนา

 


 

2. การชำระผ่านบัตรเครดิตโดยระบบออนไลน์ PAYMENT GATEWAY

วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกมาก ณ ขณะนี้เพราะไม่ต้องส่งเอกสารเข้าบริษัท ก็สามารถตัดยอดบัตรเครดิต ได้ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ผ่านทาง https://srikrungpayment.724.co.th ขั้นตอนก็แสนง่ายดายโดย
1. เข้าสู่หน้าเว็บ srikrungpayment 


 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดยืนยันข้อมูล 


 

 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลให้เรายืนยันอีกครั้ง โดยให้ใส่รหัสยืนยัน


 

 

4. ระบบจะ link ไปสู่หน้าเว็บการตัดบัตรเครดิตของธนาคาร ให้เราใส่ข้อมูลบัตรเครดิต แล้วยืนยันตามขั้นตอนของธนาคาร เสร็จแล้ว แคปรูป ไว้ใช้แจ้งงาน


 

 

5. หลังจากตัดบัตรเครดิตเรียบร้อยเราจะได้รับสลิป เพื่อนำมาใช้สำหรับแจ้งการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ของศรีกรุงโบรคเกอร์ เสร็จแล้ว แคปรูป ไว้ใช้แจ้งงาน